Služby

Ponúkame Vám správne a bezchybne vedené účtovníctvo v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou. Poskytujeme služby spracovania jednoduchého, podvojného účtovníctva a mzdovej agendy pre malé a stredné podniky, tiež aj pre fyzické osoby.

 

Účtovníctvo

 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • daňová evidencia
 • účtovné závierky 

 

Dane

 • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických aj fyzických osôb
 • riešenie daňových problémov
 • daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu
 • súhrnný výkaz
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 

 

Mzdová agenda

 • spracovanie miezd
 • podávanie mesačných výkazov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Kontakt

Máte otázky alebo záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať.